Așezare geografică

Situat în câmpia Romanaţiului, Caracalul este plin de vestigii care dovedesc locuirea acestui ţinut încă din preistorie. Stau dovadă descoperirile arheologice din vremurile paleolitice, neolitice, epoca bronzului. Se află situat între ruinele castrului roman Romula şi ale cetăţii Sucidava. Denumirea oraşului a rămas o dilemă de-a lungul timpului şi aceasta datorită evenimentelor determinante care au marcat istoria acestei comunităţi.
 
La anul 215 după Hristos, împăratul roman Antonius Caracalla după o campanie împotriva goţilor pe pământurile actuale ale Caracalului a împroprietărit veteranii din armata sa. În secolele IX – X, cumanii care au migrat şi prin zona Caracalului ar fi dat numele comunităţii kara-kale (cetatea neagră) cum de altfel există şi alte comune alăturate cu nume specifice cumanilor Comanca, Comani, Comăniţa, etc. Prima atestare documentară a Caracalului se regăseşte în 17 noiembrie 1538 într-un document emis de Cancelaria voievodului Ţării Româneşti, Radu-Vodă Paisie prin care acesta dăruieşte lui Radu Vel Culcer, “pentru sluga dreaptă ce-i făcuse câteva moşii cumpărate de la Jupâniţa Marga din Caracal”.
 
Municipiul Caracal este situat în sudul ţării la vest de Olt,  la marginea răsăriteană a Câmpiei Romanaţilor, la contactul dintre subdiviziunile acesteia, Câmpul Înalt Leu-Rotunda şi terasa Caracal. La 24 noiembrie 1994 Caracalul a fost declarat municipiu.
 
În cadrul judeţului Olt, municipiul  Caracal se află în jumătatea sudică, la 40 km de Slatina, 40 km de Corabia şi la 37 km de Balş. Faţă de cel mai îndepărtat oraş din regiune Craiova, se află la 54 km spre est.
Municipiul Caracal are o suprafaţă totală de 72 km2 dintre care 11.28 km2 intravilan şi o populaţie de 30.954 locuitori. Aceste dimensiuni îl situează imediat după municipiul Slatina.
 
Caracalul este cea mai importantă aşezare din Câmpia Romanaţilor, fiind nodul de intersecţie al căilor de comunicaţie, rutiere şi feroviare care fac legăturile dinspre sud spre nord de-a lungul văii Oltului pe direcţia Craiova-Roşiori de Vede-Bucureşti.
 
Coordonatele geografice care se întâlnesc în centrul municipiului sunt: paralela  44 de grade şi 7 minute latitudine nordică şi meridianul 24 de grade şi 21 minute longitudine  estică.
Caracalul se învecinează la est cu comuna Stoeneşti - 12 km şi comuna Fărcaşele - 10 km, la nord cu comunele Cezieni - 5 km şi Dobrosloveni - 7 km, la vest cu comuna Drăghiceni - 5 km, iar la sud cu comunele Redea - 7 km şi Deveselu - 6 km. Aşezările din jurul oraşului sunt exclusiv rurale, într-o zonă agricolă propice muncilor mecanizate şi irigaţiilor.
 
Municipiul Caracal face parte din regiunea IV Sud – Vest Oltenia situată în partea de Sud – Vest a României şi cuprinde 5 judeţe: Dolj, Olt, Vâlcea, Mehedinţi, Gorj. Suprafaţa regiunii este de 25.212 km2, adică 12,25% din suprafaţa României. Populaţia este de 2.075.642 locuitori, adică 10,31% din populaţia României. Caracalul face parte din judeţul Olt.
 
Regiunea Sud – Vest Oltenia se învecinează cu Bulgaria la Sud; Regiunea Muntenia la Est, Regiunea Sud Muntenia la Nord, Regiunea Banat la Vest; Serbia la Vest. Judeţul Olt dispune de o suprafaţă de 5.498 km2, o populaţie de 436.400 locuitori şi o densitate de 79,37 locuitori/km2. În judeţul Olt sunt 104 comune, 377 sate, 2 municipii şi 6 oraşe