Biserici

Biserica Sfântul Ioan Botezătorul este situată la intersecţia străzii Gheorghe Doja din cartierul Bold cu strada Craiovei. După cum aflăm din pisania în litere chirilice de deasupra intrării, a fost „zidită din temelie cu cheltuiala şi cu osteneala dumnealui jupân Şerban Cojocario, ot Craiova, sin jupân Barbu şi dumneaei jupâneasa Maria fata dumnealui  Ion Cojocario“...
Biserica Sfântul Nicolae construiă în zona centrală a municipiului Caracal, la intersecţia străzii Plevnei cu strada 1 Decembrie 1918, biserica Sfântul Nicolae, prin sistemul constructiv, prin pictura religioasă şi prin obiectele de artă bisericească pe care le posedă, este un monument de arhitectură religioasă ce conferă oraşului nostru tăria de vechi aşezământ al...
Biserica Toţi Sfinţii este unul dintre cele mai vechi monumente arhitectonice ale municipiului. Deşi din pisania scrisă cu caractere chirilice aflăm că „s-au zidit de d umnealui postelnicul Stoica Boruzescu…la leat 1818 iunie 22 s-au început de zidit şi s-au isprăvit în septembrie“, sunt o mulţime de argumente care ne fac să deducem că biserica a fost ridicată...
Biserica Adormirea Maicii Domnului aşezată în zona centrală, este cea mai spaţioasă dintre bisericile municipiului. Conform pisaniei de la intrare, a fost „zidită din temelie în anul 1839, s’a restaurat radical şi sfinţit în 27 Mai (Înălţarea Domnului) 1910, în al XLIV an de glorioasă domnie a M.S. Regelui României Carol I şi în al II-lea an de arhipăstorie al P.S....
Biserica Sfânta Treime situată în centrul municipiului, în imediata apropiere a Monumentului Eroilor,  a fost mult timp cunoscută sub numele de Biserica roşie, deoarece a fost construită din cărămidă şi a funcţionat multă vreme netencuită la exterior.
Biserica domnească cu hramul Intrarea în Biserică a Maicii Domnului, este „cea mai veche din oraşul Caracal“. A fost construită pe dealul Protosenilor, din blocuri de piatră şi cărămizi aduse de pe ruinele cetăţii romane Romula (situată la 6 km nord de Caracal).