Clima

Clima este temperat-continentală cu influenţe mediteraneene, caracterizată prin ierni cu îngheţ şi dezgheţ alternative, cu 2 - 6 luni secetoase şi cu precipitaţii maxime în iunie şi minime în august - septembrie.
Temperatura medie anuală este de aproximativ 11C, a lunii ianuarie de -3 ..-20C iar a lunii iulie de la 20 la peste 23C.
Suma precipitaţiilor anuale variază între 450 - 550 mm.
Umiditatea relativă a aerului în luna cea mai călduroasă - iulie – prezintă valori de 58 - 78%. Adeseori în Câmpia Caracalului se înregistrează o foarte scăzută umezeală a aerului în a doua jumătate a zilei din lunile iulie - august, când valorile acestui element climatic ajung la sub 40%.
Viteza vântului are obişnuit maxime de 3 - 5 m/secundă.