Festivalul Internațional de Folclor „Călușul Românesc”

Includerea obiceiului căluşului, de către UNESCO, pe lista capodoperelor imateriale ale omenirii atrage după sine obligaţia de a ne asuma o mai mare responsabilitate în organizarea manifestărilor de promovare şi valorificare a acestui dans ancestral.

Festivalul a început în anul 1969, la Slatina, sub genericul Festival – concurs interjudeţean “Căluşul Românesc” şi a continuat, an de an, din 1978, în săptămâna Rusaliilor,  la Caracal.

În toată această perioadă, pe scena festivalului au evoluat peste 1500 de formaţii de căluşari, căluşeri şi căiuţi, ansambluri folclorice însumând aproape 36.000 de dansatori.

În cadrul festivalului se organizează un simpozion căluşăresc care îşi propune, cu sprijinul specialiştilor în domeniu, elucidarea originii şi tainelor celui mai tulburător şi ameţitor dans românesc, unic prin varietate şi bogăţie de mişcări, purtând marca inconfundabilă a geniului nostru, urmărind în mod deosebit promovarea şi punerea în valoare a obiceiului căluşului.

Festivalul organizează, în fiecare an parada portului popular căluşăresc, a formaţiilor şi ansamblurilor participante şi reprezintă, de fiecare dată, o frenetică revărsare de ritmuri şi culori, de figuri coregrafice dintre cele mai felurite, de strigături şi rapide bătăi de pinteni, un veritabil recital etnofolcloric, în care horele şi sârbele olteneşti  se prind în frumuseţe cu zborul pasului muntenesc, cu săritura plină de graţie a dansului transilvan şi cu tropotitele moldoveneşti.

În fiecare vară, de Rusalii, din toate colţurile ţării, se adună în Câmpia Romanţiului, la Caracal, devenit preţ de câteva zile capitala căluşului românesc, căluşarii din Oltenia şi Muntenia, căluşerii din Banat şi Transilvania, căiuţii din Moldova, ansambluri folclorice reprezentative din ţară şi din străinătate, uniţi de acelaşi dulce grai al frăţiei întru obiceiuri.