Pinacoteca „Marius Bunescu”

Ideea înfiinţării unei colecţii de tablouri vine de prin anul 1900 şi aparţine magistratului Ion Hagiescu-Mirişte, care chiar amenajează într-o casă particulară un adevărat muzeu cu lucrările de artă, pictură şi sculptură, pe care le achiziţionase de-a lungul timpului.
 
Cum nu s-a reuşit să se înfiinţeze un muzeu în Caracal, această idee a fost preluată în toamna anului 1944 de un grup de elevi şi profesori de la liceul „Ioniţă Asan“ care au constituit Societatea culturală „Haralamb Lecca“. Conducerea societăţii, care avea strânsă o însemnată sumă de bani, a hotărât înfiinţarea unei galerii de artă în cadrul liceului, care să cuprindă lucrări reprezentative ale pictorilor născuţi în oraş.
 
Profesorul Pătru Crăciun, director al liceului „Ioniţă Asan“, la stăruinţa pictoriţei Hortensia Popescu, începe în anul 1946 demersurile pentru achiziţionarea de opere de artă, având şi sprijinul unor renumiţi pictori născuţi la Caracal, dintre care amintim pe Marius Bunescu, Mihail Lapatty, Ion Musceleanu, Gheorghe Teodorescu-Romanaţi.
 
Actul de naştere al pinacotecii datează din 17 aprilie 1947, când conducerea liceului „Ioniţă Asan“ trimitea un apel către pictorii născuţi în Caracal, în care se spunea:
„Oraşul în care v-aţi născut, respectos vă roagă prin noi de a-l ajuta la îndeplinirea unui frumos plan artistic, pe care-l nutreşte de mai multă vreme:  înfiinţarea  unei  pinacoteci ...“
 
Un apel asemănător a fost înaintat şi către Ministerul Artelor, de la care se aştepta aprobarea oficială pentru înfiinţarea unei asemenea instituţii de artă. În răspunsul afirmativ al ministerului primit în luna august se scria:
„Avem onoarea a vă aduce la cunoştinţă că în şedinţa din 28 iunie 1947, consiliul superior al ministerului a luat cunoştinţă cu multă plăcere de raportul dvs. Nr. 1211 /1947 cu privire la înfiinţarea unei pinacoteci pe lângă acel liceu ...“.
 
Înţelegere şi aprobare deplină a venit şi din partea forului superior al instituţiei, Ministerul Învăţământului.
Pictorii cărora li se ceruse sprijinul, au răspuns şi ei cu entuziasm la apelul ce li se adresase. Donator principal, pictorul Marius Bunescu se implică cu toată convingerea şi profesionalismul în coordonarea acţiunii de achiziţionare a tablourilor, încercând să aducă în pinacotecă opere de reală valoare artistică.
 

Hortensia Popescu - Liceul „Ioniţă Asan“

La 30 august 1947 se primea şi din partea Ministerului Artelor, un lot de cinci tablouri semnate de Catul Bogdan, Dragoş Morărescu, Gheorghe Sârbu, Petre Molovăţu şi Constantin Bacalu.
 
În ziua de 1 septembrie 1947 a început organizarea pinacotecii într-o sală spaţioasă (18 m / 9 m), care fusese amenajată după toate regulile muzeistice, pentru expunerea celor 26 de tablouri primite până atunci.
 
Pe lângă tablourile primite de la Ministerul Artelor, sau donate de pictori, au mai fost achiziţionate lucrări realizate de Hortensia Popescu, Popa Jean Tudor şi Alexandru Ţipoia.
 
Inaugurarea oficială a pinacotecii a avut loc la 21 septembrie 1947, în prezenţa elevilor, profesorilor, conducătorilor unor instituţii din localitate şi a unui numeros public. Cartea de Aur a liceului consemnează de-a lungul timpului o serie de donatori importanţi:
 
 

- Acad. prof. dr. Ştefan S. Nicolau, deputat al judeţului Romanaţi: « Am pentru liceul „Ioniţă Asan“ două tablouri frumoase, opere ale pictorului Ghiaţă, precum şi o colecţie de 18 stampe japoneze ce am promis să donez eu liceului pentru pinacotecă.»

- Elena Dona, împreună cu ficele sale Cella şi Maruşca, deţinătoarele vestitei colecţii „Dona“ din Bucureşti: « Nutresc faţă de oraşul meu natal, sentimentele cele mai alese, mai calde şi aş vrea să-l văd înălţându-se mereu pe linia culturii. De aceea, împreună cu ficele mele, donăm pinacotecii „Bunescu“ din Caracal un număr de 12 tablouri... ». Lucrările erausemnate de pictori de seamă, ca: Arthur Verona, Iosif Iser, Ştefan Dimitrescu, Constantin D. Stahi, Ipolit Strâmbu, Theodorescu-Sion, etc.

 

Marius Bunescu, unul dintre cei mai de seamă peisagişti români: « În dragostea pentru locurile copilăriei şi pentru cetăţenii acestui străvechi oraş, cât şi în dorinţa de a contribui la dezvoltarea lui permanentă, la cele 26 de picturi personale donate demult pinacotecii „Bunescu“ din Caracal, adaug azi încă un număr de zece picturi personale.»

   

Pinacoteca deţine mai multe lucrări de sculptură realizate de Vasile Năstăsescu (M. Eminescu, I.L.Caragiale), Teodora Kitulescu (Cap de bărbat - Bunescu, gips), Raffaello Romanelli (Constantin Poroineanu, Eufrosina Poroineanu, busturi de marmoră albă).

An de an, numărul de lucrări donate ori achiziţionate creşte, ajungând astăzi la cifra impresionantă de 331 de tablouri şi stampe japoneze.

Începând cu anul 1954 în cadrul pinacotecii se organizează periodic expoziţii pe diferite teme ca: „Evoluţia picturii româneşti în secolul al XIX-lea“, „Pictori născuţi la Caracal“ (1957), „Femeia în arta plastică“ (1960), „Oraşul Caracal în lucrări de grafică“ (1964), „Expoziţia de pictură şi grafică Marius Bunescu“ (1968)…

Cinci dintre foştii elevi ai liceului „Ioniţă Asan“ au absolvit Institutul de artă plastică „Nicolae Grigorescu“ şi au onorat pinacoteca cu unele dintre operele lor. Aceştia sunt: Teodor Catană, Vintilă Mihăiescu, Ion Truică, Popa Jean Tudor şi Ion Popescu Udrişte.

În curtea liceului la geamul pinacotecii străjuieşte bustul lui Marius Bunescu, operă a sculptorului Corneliu Medrea.